HET GROENE KLOOSTERHUIS

Het begon zo mooi, maar het is alweer afgelopen. De samenwerking met Klooster Sint Agatha blijkt niet levensvatbaar. Dat verwoordden we zo:

Een nadere uitwerking van de plannen voor zowel huis als tuin heeft het inzicht gegeven dat die inhoudelijk en financieel niet haalbaar zijn. De ontwikkelingen in het klooster gaan te langzaam om de uitbouw van de eigen activiteiten van Het Groene Kloosterhuis goed te realiseren. Beide partijen betreuren deze conclusie en werken in goed overleg aan het beëindigen van de samenwerking.
De vier bewoners – Pieta Reinsma, Marion Gieben, Rob Knipping en Marjan Bosch – gaan op zoek naar (een) nieuwe plek(ken) om hun idealen te kunnen vormgeven.
In de loop van dit jaar zal duidelijk worden wat dit voor het Franciscaans Milieuproject gaat betekenen.

Met tips, vragen en ideeën kun je je wenden tot Het groene kloosterhuis:

Kloosterlaan 24
5435 XD Sint Agatha
post@hetgroenekloosterhuis.nl
06-83774990